Termeni si conditii

Bine ați venit pe BucharestApartment.net! Scopul acestui site este de a intermedia intre proprietarii de apartamente și chiriașii sau cumparatori care caută proprietăți în București. Acționăm ca intermediari și nu suntem parte la niciun acord de închiriere sau altă tranzacție între utilizatorii site-ului.

Utilizarea site-ului implică acceptarea deplină a următorilor termeni și condiții:

 • Aveti cel puțin 18 ani;
 • Toate informațiile pe care le furnizați sunt corecte, actualizate și complete;
 • Nu veti divulga informații despre contul Dvs și nu le veți pune la dispoziția niciunei terțe părți;
 • Vă asumați responsabilitatea pentru orice informații, imagini, comentarii sau alte materiale pe care le postați pe site;
 • Nu veți utiliza site-ul în scopuri ilegale sau pentru a spama, a urmări sau a insela alți utilizatori;

Site-uri web și link-uri ale terților:

Site-ul BucharestApartment.net poate conține linkuri către site-uri web externe sau conținut generat de utilizatori. Deși administratorii site-ului fac un efort pentru a menține site-ul curat, nu ne asumăm responsabilitatea pentru tipurile de conținut și linkuri enumerate mai sus.

Interacțiunea cu utilizatorii:

Interacțiunile utilizatorilor prin intermediul site-ului BucureștiApartment.net, inclusiv corespondența lor în scop de închiriere, plată și alte tipuri de servicii nu intră sub responsabilitatea Bucurestapartment.net

TERMENI ȘI CONDIȚII

Agenție imobiliară in București

Articol 1: Scopul si definiții

 1. Acești Termeni și condiții de furnizare a serviciilor, denumiți în continuare „TCS”, guvernează toate acordurile pe care agenția Bucharest Apartment, denumita în continuare „Agentul imobiliar”, le încheie cu clienții săi.
 1. „Instrucțiuni pentru service” se consideră: obligația de efort a agentului imobiliar care vizează realizarea unui contract de inchiriere sau cumpărare, contra plății unei taxe de către Client, pentru o proprietate rezidențială între Client și Proprietar.
 1. În cazul în care Clientul este partea care dorește să închirieze spațiuL rezidențial și a dat instrucțiuni agentului imobiliar în acest scop, cealaltă parte este considerată a fi locatorul (potențial) al spațiului rezidențial relevant. Dacă un Client este partea care dorește să inchirieze acest spațiu rezidențial și a dat instrucțiuni agentului imobiliar în acest scop, cealaltă parte este considerată locatarul (potențial) al spațiului rezidențial relevant.
 1. Dispozițiile care se abat de la aceste TSC fac parte doar din acordul încheiat între părți dacă părțile au convenit în mod expres acest lucru în scris.
 1. În cazul în care Clientul este format din două sau mai multe persoane (juridice), acestea vor fi răspunzătoare pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor față de Agentul imobiliar.
 1. Dacă din orice motiv nu se aplică o prevedere sau o parte a unei prevederi, în acești Termeni și Condiții de utilizare, acest lucru nu va afecta aplicabilitatea celorlaltor prevederi.

Articol 2: Cooperarea clientului la executarea contractului

 1. Părțile nu vor face și / sau omite nimic care să împiedice executarea corectă a prezentului acord. Clientul va coopera în orice privință privind executarea corectă a acordului de către ambele părți, printre altele prin furnizarea promptă a tuturor datelor și documentelor necesare agentului imobiliar.

Articol 3: Dacă Clientul este o persoană care caută o locuinta (închiriere)

Conținutul instrucțiunilor. Activitățile și metoda agentului imobiliar

 1. „Instrucțiuni de căutare” înseamnă obligația agentului imobiliar de a căuta locuinta adecvată pentru client.
 1. În funcție de dorințele Clientului și de ceea ce părțile convin la formularea acordului sau, eventual, ulterior, activitățile agentului imobiliar pot cuprinde, printre altele, următoarele componente:

Instrucțiuni de căutare:

* furnizarea de informații generale despre opțiunile de a găsi un spațiu rezidențial, piața locală a locuințelor.

* identificarea și listarea cerințelor de locuință ale Clientului / profilul de căutare;

* căutarea unui spațiu rezidențial adecvat în funcție de cerințele Clientului / profilul de căutare;

* organizarea uneia sau a mai multor vizionări de către Client și furnizarea de informații despre una sau mai multe imobile;

* stabilirea vizionărilor cu Clientul.

Instrucțiuni pentru servicii:

* Prezentarea clienților ca potențiali locatari potențialilor locatori și încercând ca acest locator să acorde clientului proprietatea rezidențială relevantă;

* negocierea în numele Clientului cu potențialul locator cu privire la conținutul contractului de închiriere;

* realizarea unui contract de închiriere scris și asigurarea faptului că acesta este semnat de ambele părți;

* furnizarea de informații și explicații a contractului de inchiriere.

Alte activități:

* organizarea transferului proprietății rezidențiale;

 1. Agentul imobiliar poate reprezenta atât locatorul (potențial) al unui spațiu rezidențial, cât și Clientul în formarea unui contract de închiriere pentru spațiul rezidențial.
 1. Clientul va furniza din proprie inițiativă agentului imobiliar toate informațiile, datele și documentele necesare pentru îndeplinirea instrucțiunilor, iar Clientul garantează corectitudinea acestora. Aceste informații și date pot include, fără limitare: un document de identitate valid, dovada validă de reședință, specificații salariale recente, contract de muncă. Clientul are dreptul să împărtășească aceste informații, date și documente cu terți, în măsura în care acest lucru este util și necesar pentru îndeplinirea instrucțiunilor.
 1. După ce Clientul a informat agentul imobiliar că dorește să închirieze o proprietate rezidențială prezentată de agentul imobiliar cu cererea către agentul imobiliar de a aduce acest lucru în atenția locatorului și de a acționa ca intermediar în incheierea unui contract de închiriere cu locatorul, agentul imobiliar va confirma Clientului aceasta cerere.

Comisionul pentru furnizarea serviciului agentului imobiliar

 1. În cazul în care furnizarea de servicii a agentului imobiliar are ca rezultat un contract de inchiriere pentru o proprietate rezidențială între client și locator, acesta îi va datora agentului imobiliar un comision (de intermediere). Acest comision este egal cu jumătate din valoarea chiriei dintr-o luna. Clientul va plăti acest comision agentului imobiliar la semnarea contractului de închiriere.
 1. Comisionul este considerat a fi o taxă rezonabilă pentru activitățile pe care agentul imobiliar le desfășoară pentru clienți în contextul acordului. În acest sens, părțile țin cont de faptul că onorariul datorat este la o rată obișnuită pe piață și nu este legat de volumul lucrărilor care trebuie efectuate de agentul imobiliar, ci de un rezultat care trebuie realizat.
 1. În cazul în care Clientul și / sau rudele sale se muta într-o proprietate rezidențială pe care Clientul a vizionat-o cu Agentul imobiliar, Clientul va datora comisionul cuvenit Agentului imobiliar, indiferent dacă contractul de inchiriere a fost încheiat in prezenta agentului imobiliar.
 1. Dacă, din orice motiv, Clientul nu se mută în proprietatea rezidențială pentru care a fost încheiat un contract de inchiriere sau dacă contractul de închiriere pentru această proprietate rezidențială este reziliat, anulat sau dizolvat, Clientul rămâne obligat să plătească comision convenit și Clientul nu are dreptul la restituirea parțială sau integrală a comisionului.
 1. Imediat după ce Clientul și un potențial locator au ajuns la un acord cu privire la un contract de închiriere pentru o proprietate rezidențială cu ajutorul agentului imobiliar, acesta va încheia un contract. Contractul va fi semnat de ambele parti.

Articol 4: Dacă Clientul este proprietarul unei proprietăți rezidențiale (închiriere)

 1. „Instrucțiuni de căutare” înseamnă obligația agentului imobiliar de a căuta un locatar adecvat pentru spațiul rezidențial al Clientului.
 1. În funcție de dorințele Clientului și de ceea ce părțile convin la formularea acordului, activitățile agentului imobiliar pot cuprinde, printre altele, următoarele:

* oferirea de sfaturi privind închirierea spațiului rezidențial și condițiile pieței;

* inspectarea proprietății rezidențiale;

* determinarea valorii de închiriere a spațiului rezidențial;

* fotografierea spațiului rezidențial;

* plasarea fotografiilor și informațiilor despre spațiul rezidențial pe site-ul agentului imobiliar, pe diverse site-uri web de proprietăți rezidențiale, împreună cu alți agenți / brokeri imobiliari și / sau în alte medii;

* plasarea unui banner „De Inchiriat”

* plasarea unei reclame la fereastră;

* verificareaa potențialilor locatari;

* negocierea, în numele Clientului, cu potențialul locatar (chirias) cu privire la conținutul contractului de închiriere;

* formularea unui contract de închiriere scris și asigurarea semnării acestuia de către ambele părți;

* furnizarea de informații și explicații a contractului de inchiriere.

* organizarea transferului spațiului rezidențial;

 1. Clientul va furniza din proprie inițiativă agentului imobiliar toate informațiile și documentele necesare pentru îndeplinirea instrucțiunilor, iar Clientul garantează corectitudinea acestora.
 1. În cazul în care munca agentului imobiliar are ca rezultat un contract de închiriere pentru proprietatea rezidențială a clientului, acesta datorează agentului imobiliar un comision. Acest comision este egal cu jumătate din valoarea chiriei dintr-o luna.

Clientul trebuie să plătească această taxă în termen de 3 zile de la trimiterea facturii de către agentul imobiliar.

 1. Comisionul este considerat a fi o taxă rezonabilă pentru activitățile pe care agentul imobiliar le desfășoară pentru client în contextul acordului. În acest sens, părțile țin cont de faptul că onorariul datorat este la o rată obișnuită pe piață și nu este legat de volumul lucrărilor care trebuie efectuate de agentul imobiliar, ci de un rezultat care trebuie realizat.
 1. În cazul în care Clientul inchiriaza proprietatea rezidențială relevantă persoanelor ale căror informații Clientul le-a obținut de la agentul imobiliar, Clientul datorează comisionul Agentului, indiferent dacă contractul de închiriere a fost încheiat in prezenta agentului imobiliar.
 1. Dacă, din orice motiv, locatarul cu care Clientul a încheiat un contract de inchiriere datorita activității agentului imobiliar, nu se mută în proprietatea rezidențială relevantă sau dacă contractul de închiriere pentru această proprietate rezidențială este reziliat, anulat sau dizolvat, Clientul rămâne obligat să plătească taxa convenită și Clientul nu are dreptul la restituirea parțială sau integrală a taxei.
 1. Clientul declară și garantează că are dreptul în orice privință (printre altele, având în vedere eventualele creanțe de orice fel din partea altor părți îndreptățite referitoare la proprietatea rezidențială, deținător (i) de ipotecă, asigurător (i), guverne (locale) competente) autorități, manager (i), alți agenți imobiliari rezidențiali, asociații de proprietari etc.) să ofere proprietatea rezidențială s-o închirieze și să-l indemnizeze pe agentul imobiliar împotriva tuturor pretențiilor posibile ale terților și împotriva tuturor costurilor extrajudiciare și judiciare suportate de agentul imobiliar. Agentul imobiliar nu își asumă nicio răspundere de orice natură în acest context.
 2. Clientul (nu agentul imobiliar) determină durata contractului de inchiriere dorit, valoarea chiriei și valoarea depozitului de garanție. Agentul imobiliar nu își asumă nicio răspundere de orice natură pentru daunele rezultate din conținutul contractului de inchiriere, în special în legătură cu durata acestuia, valoarea chiriei și valoarea depozitului de garanție. Agentul imobiliar nu își asumă răspunderea de niciun fel pentru daunele care rezultă din nerespectarea contractuala intre proprietar si chirias.

Articol 5: Informatii personale

Informațiile personale ale Clientului vor fi înregistrate în evidența agentului imobiliar. Agentul imobiliar nu va furniza nicio informație a Clientului către terți, cu excepția cazului în care este obligat să facă acest lucru din cauza obligațiilor legale și / sau dacă acest lucru este util sau necesar în îndeplinirea instrucțiunilor. Datele înregistrate sunt utilizate numai de agentul imobiliar pentru executarea contractului cu clientul.

Article 6: Obligația diligentei agentului imobiliar

Agentul imobiliar va depune eforturi în măsura posibilităților și cunoștințelor sale pentru a realiza rezultatul dorit de către Client. Aceasta este obligație de efort din partea agentului imobiliar, nu o obligație de rezultat.

Article 7: Încetarea acordului

 1. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel și fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din prezentul TCS, acest acord se va încheia:
 2. Atunci când se realizează rezultatul dorit al eforturilor agentului imobiliar;
 3. din cauza rezilierii de catre Client;
 4. Din cauza rezilierii de catre agentul imobiliar.
 5. Clientul și agentul imobiliar au dreptul să rezilieze acest acord în orice moment. Agentul imobiliar va rezilia acordul, atunci când se teme că Clientul nu va efectua sau nu va executa în mod corespunzător contractul de închiriere care urmează a fi încheiat, fără a aduce atingere pretențiilor sale de plată, astfel cum se prevede în prezentele TCS.
 6. Fără a aduce atingere cererilor de despăgubire prevăzute în prezentele TCS, părțile nu pot obține dreptul la despăgubiri din rezilierea prezentului acord prin rezilierea acestuia, cu excepția cazului în care rezilierea rezultă din neîndeplinirea uneia sau mai multor obligații de către cealaltă parte.

Articol 8: Obligația de a depune plângere și caducitatea drepturilor

 1. Reclamațiile cu privire la activitățile desfășurate și / sau serviciile prestate de agentul imobiliar trebuie să fie transmise de către client agentului imobiliar prin scrisoare recomandată în termen de cel mult 1 lună de la descoperire sau după ce clientul ar fi trebuit să le descopere în mod rezonabil.

Articol 9: Răspundere

 1. Agentul imobiliar nu este răspunzător pentru daunele clientului, inclusiv pierderile din tranzacționare, pierderea profiturilor sau întreruperea afacerilor care decurg din acțiunile sau omisiunile sale, sau ale personalului său sau ale terților angajați de acesta, în special daunele clientului cauzate de faptul că chiria convenită și / sau serviciul convenit (costurile) și / sau taxele suplimentare, nu sunt în conformitate cu legea sau sunt sau pot fi majorate sau diminuate prin proceduri legale.
 1. Agentul imobiliar nu este răspunzător pentru daunele suferite de client ca urmare a acțiunilor sau omisiunilor celeilalte părți în contractul de închiriere încheiat sau care urmează să fie încheiat din cauza activității agentului imobiliar.
 1. În măsura în care agentul imobiliar este responsabil pentru daunele clientului, răspunderea agentului imobiliar este limitată la nivelul comisionului perceput și / sau care urmează să fie perceput de agentul imobiliar de la client pentru activitățile și / sau serviciile sale.

Articol 10: Plată

 1. Cu excepția cazului în care se convine altfel sau se prevede altfel în acești termeni și condiții, Clientul trebuie să plătească tot ceea ce datorează agentului imobiliar în termen de 3 zile de la data facturării. Acest termen este un termen strict.
 1. Clientul va plăti cu promptitudine tot ceea ce datorează agentului imobiliar fără a pretinde nicio reducere, suspendare, compensare, încetare sau revocare.
 1. În cazul în care Clientul nu plătește cu promptitudine tot ce îi datorează agentului imobiliar:
 2. clientul va datora agentului imobiliar o dobândă de 5% pe lună, care va fi calculată cumulativ. Părțile unei luni vor fi calculate ca o lună întreagă;
 3. Clientul, după ce i-a fost trimisă o cerere relevantă de către agentul imobiliar, va datora în contextul costurilor extrajudiciare 15% din suma datorata și dobânzile de întârziere, cu un minim de 40 EUR.
 4. În cazul neexecutării de către Client a oricărei obligații care decurge din acord, agentul imobiliar este autorizat, fără o notificare ulterioară de neîndeplinire a obligațiilor sau intervenție judiciară, să rezilieze integral sau parțial acordul și să solicite daune-interese.
 5. În cazul în care Clientul nu și-a îndeplinit obligațiile de plată la timp, agentul imobiliar este îndreptățit să suspende îndeplinirea obligațiilor sale până la efectuarea plății. Același lucru se aplică în cazul în care agentul imobiliar, chiar înainte de începerea neîndeplinirii obligațiilor de plată, avea suspiciunea rezonabilă că Clientul nu își va îndeplini obligațiile de plată. Riscul consecințelor suspendării de către agentul imobiliar este pe cheltuiala Clientului.
 6. Plățile efectuate de Client servesc întotdeauna pentru a deconta, în ordine, dobânzile datorate, costurile restante și cele mai restante facturi.

Articol 11: Instanța competentă, legea aplicabilă:

 1. Acordul încheiat între agentul imobiliar și client este guvernat exclusiv de legea Română.
 1. Orice litigiu va fi judecat de instanța română competentă, cu condiția ca agentul imobiliar, în măsura în care legea obligatorie nu intră în conflict cu acest lucru, este autorizat să aducă un caz în fața instanței competente din București.

Compare listings

Comparaţie
blank blank