Protectie datelor

ADS New Solutions SRL (în continuare „Bucharest Apartment”) cu sediul în București, strada Contantin Brâncoveanu nr. 14, sector 4, Număr de identificare fiscală 18799726, Registrul comerțului nr. J40/10427/2006, în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu cerințele Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, furnizează aceste informații pentru a clarifica modul și motivele procesării datelor dvs. personale ale companiei noastre și pentru a ne asigura că regulile pe care le aplicăm rămân transparente pentru dvs.

Definiții

Prin date personale se înțelege orice date care pot duce la identificarea unei persoane, fie direct, fie prin legătura dintre ele, cum ar fi, nume, prenume, fotografie, vârstă, adresa de domiciliu / reședință, adresa de e-mail, adresa IP, prin prelucrare etc. se înțelege orice operațiune sau set de operații care se efectuează pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, utilizarea, divulgarea prin transmisie, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea sau ștergerea;

persoana vizată înseamnă persoana ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate, de exemplu: client sau agent imobiliar.

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal:

Furnizarea de servicii de intermidiere imobiliara.

Durată – Păstrarea datelor cu caracter personal se face pe durata stabilită a scopurilor menționate plus o întârziere legală pentru arhivare.

Drepturile dvs. în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:

Dreptul de acces la informații – Aveți dreptul de a solicita un raport cu privire la datele dvs. personale pe care le prelucrăm.

Dreptul la corectare – Indiferent dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne solicitați să le corectăm.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor – Vă puteți opune să primiți notificări comerciale personalizate de la noi și să optați pentru a nu primi alte mesaje.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să ne cereți să restricționăm utilizarea datelor dvs. personale în cazul în care considerați că informațiile sunt gresite;

Dreptul la ștergere – Puteți solicita de la noi ștergerea datelor dvs. personale dacă:

datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau prelucrate;

vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;

Un regulament al UE sau al unui stat membru necesită ștergerea datelor dvs. personale de către ADS New Solutions SRL

Dreptul la reclamații – Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care am răspuns la solicitările dvs., aveți dreptul de a depune o reclamație.

Ne puteți contacta la

Email: [email protected]

Comparaţie oferte

Compara